Berezko joera, arraia urera eta satorra lurpera

Bizi-baratzea